Cerinţe şi precizări privind desfăşurarea practicii de specialitatePentru disciplina Practică de specialitate, fiecare student:

  • va încheia o convenţie de practică datată în perioada 20 februarie - 6 martie 2017 (vezi modelul)

sau

  • va prezenta o adeverinţă din partea partenerului de practică ce atestă angajarea studentului pe un post al cărui profil este compatibil cu cerinţele cuprinse în programa analitică a disciplinei (cf. Art. 5 din Regulamentul de practică).