OBIECTIVE

 

CE URMĂREŞTE ŞI CUI SE ADRESEAZĂ MASTERATUL     

 


        Propunerea unui  program de studii de masterat denumit „Analiza Afacerilor şi Controlul Performanţei Întreprinderii”, urmăreşte, în principal, consolidarea pregătirii academice în domeniul analizei afacerilor, asigurarea unei pregătiri aprofundate de specialitate cu deschiderea corespunzătoare spre piaţa naţională a muncii.

Mijloacele de susţinere sunt reprezentate de cadrul organizaţional al Academiei de Studii Economice şi Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, de resursele umane prin corpul profesoral adecvat constituit, dar mai ales de cererea crescândă pentru studii universitare de master în domeniul analizei afacerilor întreprinderilor.

  Având în vedere lipsa acută de specialişti în domeniul analizei afacerilor şi mai ales al controlului performanţelor întreprinderilor, prin acest program de masterat se răspunde cerinţelor mediului economic şi social, ale pieței forței de muncă, asigurându-se astfel diversificarea ofertelor de specializare în concordanţă cu nevoile într-o continuă schimbare ale companiilor nu numai de la noi din ţară, dar şi pe plan internaţional.

 

Programul de masterat se adresează unei largi categorii de economişti, informaticieni, ingineri şi alţi specialişti care lucrează în organizaţii şi întreprinderi, bănci, burse de mărfuri şi de valori, reţele de distribuţie, instituţii guvernamentale ş.a. interesaţi de să se reorienteze profesional către analiza de business, planificare strategică, problem solving, project management, data mining, logistica şi managementul lanţului ofertei, etc. sau care lucrează deja în aceste domenii, dar doresc să se perfecţioneze în continuare. De asemenea, programul de masterat este adresat absolvenţilor ciclului de licenţă de la specializări economice din cadrul ASE cumar fi: cibernetică economică, informatică economică, statistică economică, finanţe, management, contabilitate, administrarea afacerilor etc. 

 

SPRIJINIT DE

 

 

 

 

http://romania.iiba.org/