OBIECTIVE

 

Funcționând începând din anul universitar 2013–2014, Masteratul Profesional de Analiza Afacerilor şi Controlul Performanţei Întreprinderii – AACPI are ca principal obiectiv pregătirea de analiști de afaceri și manageri de proiecte de analiză a afacerilor. Durata studiilor este de 2 ani, timp în care sunt transmise și însușite cunoștințele de bază și de specialitate necesare pentru desfășurarea acestor profesii foarte importante în contextul schimbărilor rapide care au loc în economie și în organizațiile economice. Studiile masterale se finalizează cu susținerea unei lucrări de disertație pe o temă legată de domeniul analizei afacerilor și controlul performanțelor întreprinderii.

 

Masteratul de Analiza Afacerilor şi Controlul Performanțelor Întreprinderii urmărește, printre obiectivele sale, să ofere acces absolvenților săi la profesii de mare viitor, cu o dezvoltare explozivă peste tot în lume și cu o mare căutare pe piața actuală a muncii. Aceștia vor putea, în timp, să obțină calificări profesionale din ce în ce mai valoroase (CBAP, CCBA, ABAP, PMP), care să le faciliteze accesul la posturi de răspundere în mari companii, organizații guvernamentale, servicii publice, bănci, instituții financiare, companii de software, etc.

Absolvenții acestui masterat lucrează în prezent în diferite profesii din domeniul analizei afacerilor, analizei și științei datelor cum ar fi: analist de business, data scientist, specialist în analitica predictivă, arhitect de organizație, dezvoltator în domeniul Business Intelligence, specialist în vizualizarea datelor, analist de piață, analist de marketing, analist financiar, analist bancar, etc.

 

 

Cursurile și seminariile se desfășoară în sistem modular, astfel încât terminarea unei discipline este urmată de susținerea examenului la acea disciplină. De regulă, cursurile şi seminariile au loc în zilele de joi şi vineri seara (18:00 – 21:00), respectiv sâmbătă dimineața (9:00 – 15:00). O astfel de programare permite studenților masteranzi, care sunt în marea lor majoritate angajați deja la societăți și companii de profil, unii dintre ei chiar în funcții de analiști de afaceri sau asimilate, să poată desfășura concomitent și activitățile de la locurile lor de muncă fără perturbații majore. Considerăm că o astfel de modalitate este benefică, fiind un mijloc de acumulare de experiență în cursul celor doi ani de masterat, având în vedere cerințele care se pun în prezent pentru certificări profesionale ABAP, CBAP sau CCBA, în domeniul analizei afacerilor şi PMP în domeniul managementului de proiecte. Noua certificare introdusă, ABAP, nu necesită experiență prealabilă, fiind destinată celor care urmează o formă de pregătire academică din domeniul analizei afacerilor. Credem că tot mai mulți studenți masteranzi își vor putea susține această certificare în timpul studiilor, ceea ce le va conferi un avantaj net atunci când se vor angaja într-una dintre profesiile spre care este orientat masteratul de AACPI. 

 

 

SPRIJINIT DE

 

 

 

 

http://romania.iiba.org/