ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Toate informațiile privind pregătirea și susținerea lucrării de disertație în sesiunea Iunie 2018 le găsiți AICI: http://csie.ase.ro/disertatie