DESCRIERE

Analiza Afacerilor este știința și practica realizării de schimbări într-un context organizațional, prin definirea nevoilor și recomandarea de soluții care oferă valoare stakeholderilor (persoanele interesate de afacerea respectivă). Mulțimea de sarcini și tehnici utilizate pentru a efectua analiza afacerilor este definită în Ghidul Corpului de Cunoștințe ale Analizei Afacerilor (BABOK© Guide, versiunea 3 în prezent), manualul de bază al oricărui analist de afaceri.

 

Analiza Afacerilor este utilizată pentru a identifica și exprima nevoia de schimbare în modul în care organizațiile lucrează și a facilita această schimbare. Un analist de afaceri identifică și definește soluțiile care vor maximiza valoarea livrată de către o organizație stakeholderilor acesteia. Analiștii de afaceri lucrează la toate nivelele unei organizații și pot fi implicați în orice problemă, începând cu definirea strategiei, crearea arhitecturii de întreprindere sau adoptarea unui rol conducător în definirea scopurilor și cerințelor pentru programe și proiecte sau susținerea îmbunătățirii continue a tehnologiilor și proceselor din cadrul acesteia. Este necesar ca analistul de afaceri să aibă cunoștințe de specialitate pentru a acționa ca un ghid și a conduce afacerea pe un teritoriu necunoscut și instabil, înainte de a ajunge la destinația dorită. Valoarea analizei afacerilor constă în realizarea de beneficii, evitarea costurilor suplimentare și identificarea de noi oportunități, înțelegerea capabilităților necesare și modelarea organizației și a proceselor de afaceri din cadrul acesteia. Prin utilizarea eficientă a tehnicilor și metodelor analizei afacerilor, putem să asigurăm ca o organizație să realizeze aceste beneficii, în ultimă instanță să îmbunătățim modul în care aceasta desfășoară afacerile și colaborează cu mediul său de afaceri.

 

 

Un analist de afaceri utilizează însușirile sale umane, tehnice și organizaționale pentru a identifica posibilitățile de îmbunătățire ale afacerii și a implementa sistematic soluții performante. Prin observarea atentă a practicilor companiei, un analist de afaceri determină ce pot face atât angajații, cât și departamentele pentru a deveni mai eficienți. Un analist de afaceri are cunoștințe care includ economia, tehnologia informației și programe software, ca și o cunoaștere detaliată a afacerii analizate și a pozițiilor manageriale din cadrul acesteia. Analiștii de afaceri sunt, de asemenea, responsabili pentru descifrarea cerințelor utilizatorilor care pot fi implementate în cursul îmbunătățirii proceselor de afaceri ale unei companii, sau să acționeze ca un filtru necesar pentru ambele părți interesate (producător și beneficiar).

Conform BABOK©, v 3.0, “Analiza Afacerii este practica efectuării de schimbări într-o întreprindere, definind nevoile și recomandând soluții care oferă valoare stakeholderilor. Analiza Afacerii permite unei întreprinderi să formuleze nevoile și rațiunile pentru schimbare și să proiecteze și să descrie soluții care pot oferi valoare.” (BABOK©, v 3.0).

Masteratul de AACPI, primul de acest fel din țara noastră, este puternic orientat către cunoașterea de cazuri practice, rezultate în urma desfășurării unor proiecte de analiză de afaceri reale, prezentate în cele mai multe cazuri de analiști de afaceri certificați, cu o bogată experiență în acest domeniu. Stagiul de practică efectuat în anul II de studiu aprofundează această legătură pe care urmărim să o realizăm între studenți și viitoarele lor locuri de muncă, desfășurându-se, de regulă, în corporații, firme, organizații și unități în care ei sunt deja angajați. Putem face acest lucru deoarece marea majoritate a studenților noștri sunt primiți de către angajatori încă din primele luni în care ei acced la acest masterat.