CURRICULA
Planul de invatamant Promotia 2013-2014
Anul 1, semestrul 1


Nr. Crt.

Denumire disciplină română

Denumire disciplină
engleză

Tip disc.

Cat. Disc.

Codul
disciplinei

Forma de verificare

Nr. Ore/săptămână

Nr. Puncte de credit

Departamentul care susţine disciplina

C

S

LP

T

1.

Bazele Analizei Afacerilor

Business Analysis Fundamentals

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

2.

Metadate, Depozite de date şi Servicii de date pentru afaceri

Business Metadata, Data Warehousing and Data Services

O

S

 

V

2

-

2

4

7

Informatică şi Cibernetică Economică

3.

Statistica şi econometria afacerilor

Business Statistics and Econometrics

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

4.

Modelarea afacerilor

Business Modeling

O

S

 

E

2

2

-

4

7

Informatică şi Cibernetică Economică

    Total obligatorii şi opţionale

-

8

6

2

16

30

-

LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T – Total
Anul 1, semestrul 2


Nr. Crt.

Denumire disciplină română

Denumire disciplină
Engleză

Tip disc.

Cat. Disc.

Codul
disciplinei

Forma de verificare

Nr. Ore/săptămână

Nr. Puncte de credit

Departamentul care susţine disciplina

C

S

LP

T

1.

Inteligenţa Afacerii

Business Intelligence

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

2.

Metode Computaţionale în Analiza Afacerilor

Computational Methods in Business Analysis

O

S

 

E

2

-

2

4

7

Informatică şi Cibernetică Economică

3.

Managementul Proiectelor pentru Afaceri

Business Project Management

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

4.

Logistica Afacerilor

Business Logistics

O

S

 

E

2

2

-

4

7

Informatică şi Cibernetică Economică

Total obligatorii şi opţionale

8

6

2

16

30

 

Anul 2, semestrul 1


Nr. Crt.

Denumire disciplină română

Denumire disciplină
Engleză

Tip disc.

Cat. Disc.

Codul
disciplinei

Forma de verificare

Nr. Ore/săptămână

Nr. Puncte credit

Departamentul care susţine disciplina

C

S

LP

T

1.

Data Mining în Afaceri

Data Mining in Business

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

2.

Analiza Deciziilor Întreprinderii

Enterprise
Decision-making Analysis

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

3.

Managementul Riscului Intreprinderii

Enterprise Risk Management

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

4.1

Pregătire CBAP/CCBA

-

A

S

 

V

2

-

2

4

3

Informatică şi Cibernetică Economică

4.2

Pregătire IPMA

-

A

S

 

V

2

-

2

4

3

Informatică şi Cibernetică Economică

Total obligatorii şi opţionale

10

6

4

20

30

 

Anul 2, semestrul 2


Nr. Crt.

Denumire disciplină română

Denumire disciplină
engleză

Tip disc.

Cat. Disc.

Codul
disciplinei

Forma de verificare

Nr. Ore/săptămână

Nr. Puncte de credit

Departamentul care susţine disciplina

C

S

LP

T

1.

Cloud Computing în Afaceri

Cloud Computing for Business

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

2.

Managementul Performanţei şi Controlul Intreprinderii

Performance Management and Enterprise Control

O

S

 

E

2

2

-

4

8

Informatică şi Cibernetică Economică

3.

Stagiu de Practică

Stage of Practice

O

S

 

E

-

-

4

4

14

Informatică şi Cibernetică Economică

TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE

30

 

4.

Dizertaţia

Dissertation

O

S

 

E

-

-

-

-

15

Informatică şi Cibernetică Economică

Total obligatorii şi opţionale

4

4

4

12

45