Informaţii privind examenul de admitere 2018

 

     1.   În perioada 23-25 Iulie 2018 au loc înscrierile la sesiunea de admitere Iulie 2018. Toate informaţiile privind admiterea la Master la ASE le găsiţi aici:

http://www.ase.ro/admitere2018/masterat2018/index.asp

 

2. Conform Metodologiei de admitere:

”Art. 4. (1). La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să fie acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu, conform legii, absolvenţi apţi pentru

profilul la care candidează fără nici o discriminare, asigurându-se deplina egalitate de șanse persoanelor cu handicap.”

Prin urmare, dacă ai o Diplomă de Licență de la o universitate acreditată sau autorizată să funcționeze, poţi deveni studentul nostru la Master.

 

3. Tematica de concurs şi bibliografia pentru Masteratul de Analiza Afacerilor se afla in Anexa 4, vezi:

 

http://www.ase.ro/admitere2018/masterat2018/pdf/metodologie_masterat/Metodologie_masterat_04_06.pdf ,

 

codul tematicii fiind: XI. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE1

 

4. În vederea pregătirii examenului de admitere la masterat, în data de 25 IULIE 2018, începând cu ora 16:00, în Amfiteatrul 1 are loc sesiunea de tutoring la Microeconomie.

Pentru disciplina Macroeconomie, pentru orice neclaritate, puteți adresa întrebări dnei Lect. Dr. Camelia Delcea la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

===============================================

 

În perioada 24-26 Iulie au loc înscrierile la sesiunea de admitere Iulie 2017.

Toate informațiile necesare le puteți găsi AICI: 

http://www.ase.ro/admitere2017/masterat2017/index.asp

 

===============================================Deschiderea anului universitar la anul 1 și 2 AACPI are loc VINERI, 7 Oct 2016, ora 18:00, sala 2103.

 

Sesiuni tutoring pentru examenul de admitere 2016

 

In ziua de VINERI, 22 Iulie 2016sunt organizate două sesiuni de tutoring în vederea pregatirii examenului de admitere la masterat:

-         Ora 16:30, sala 2103 – MACROECONOMIE;

-         Or17:30, sala 2103 – CERCETĂRI OPERAŢIONALE.

 

Vă aşteptăm să învăţăm împreună!

 

==================================================

 

Informaţii privind examenul de admitere 2016

 

1.   Toate informaţiile privind admiterea la Master la ASE le găsiţi aici:

http://www.ase.ro/admitere2016/masterat/metodologie.asp

 

2. Conform Metodologiei de admitere:

Art. 4 (1) La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă. Acesta trebuie să fi fost acreditat sau autorizat să funcţioneze provizoriu, conform legii.

Prin urmare, daca ai o Diploma de Licență de la o universitate acreditată sau autorizată să funcționeze, poţi deveni studentul nostru la Master.

 

3. Tematica de concurs şi bibliografia pentru Masteratul de Analiza Afacerilor se afla in Anexa D, vezi:

 

http://www.ase.ro/admitere2016/masterat/pdf/Metodologie_masterat_2016/AnexaD.pdf,

 

codul tematicii fiind: VIII. TEMATICA DE CONCURS – COD CSIE1

 

4. De regulă, în fiecare an organizăm şi sesiuni de tutoring în vederea admiterii. Informaţiile despre aceste sesiuni vor fi publicate în timp util pe această pagină (http://www.analiza-afacerilor.ro/), sau pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/analiza.afacerilor.

 

 

==================================================