Out of chaos, we create order.

Out of disagreement, we create alignment.

Out of ambiguity, we create clarity.

But most of all, we create positive change for the organizations we serve.

 

Business Analyst Manifesto

 

 

 

Ce este un analist de afaceri (business analyst)

 

Noile caracteristici ale economiei contemporane, deosebit de fluctuante şi afectate de crize repetate, implică pregătirea de specialişti care să utilizeze, să gestioneze, să organizeze şi să interpreteze, printr-o serie de metode, modele şi instrumente software, date şi informaţii la nivel de organizaţie, pentru asistarea şi fundamentarea deciziilor manageriale din ce în ce mai complexe. În acest context, pregătirea în analiza afacerilor reprezintă un demers important cu un impact direct asupra obţinerii unor rezultate economice şi financiare din ce în ce mai bune.

Analiza afacerilor (business analysis) cuprinde o varietate de cunoştinţe privind metode analitice, statistice, computaţionale, dar şi de modelare, data mining şi de previziune.

În afaceri, metode şi modele specifice exploatează tipare ce apar în analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor. Modelele de afaceri studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determină afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului asociat unui anumit set de condiţii, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte. 

Analiza afacerii se utilizează în domeniul managerial, financiar, în serviciile bancare, asigurări, telecomunicaţii, vânzări, turism, sănătate şi, de fapt, în orice domenii în care se desfăşoară procese de afaceri.

Tipurile de profesii disponibile absolvenţilor acestui program de masterat includ, printre altele: Analist de afaceri pentru companii de top; Analist de afaceri în IT; Analist Bancar şi Financiar; Analist al Pieţelor Financiare; Analist de Marketing; Expert Analist în elaborarea Modelelor de Afaceri ; Analist al Strategiei de Afaceri; Analist de date pentru afaceri; Consultant de Afaceri şi Management.

 

 

                     SPRIJINIT DE

 

http://romania.iiba.org/