Out of chaos, we create order.

Out of disagreement, we create alignment.

Out of ambiguity, we create clarity.

But most of all, we create positive change for the organizations we serve.

 

Business Analyst Manifesto

Ce este un analist de afaceri

(business analyst)

 

Noile caracteristici ale economiei contemporane, deosebit de fluctuante şi afectate de crize repetate, implică pregătirea de specialişti care să utilizeze, să gestioneze, să organizeze şi să interpreteze, printr-o serie de metode, modele şi instrumente software, date şi informaţii la nivel de organizaţie, pentru asistarea şi fundamentarea deciziilor manageriale din ce în ce mai complexe. În acest context, pregătirea în analiza afacerilor, a metodelor şi tehnicilor de data mining şi business intelligence, a noilor metode de previziune şi control ale performanţelor întreprinderilor reprezintă un demers important cu un impact direct asupra obţinerii unor rezultate economice şi financiaredin ce în ce mai bune.

Analiza afacerilor (business analysis) cuprinde o varietate de cunoştinţe privind metode analitice, statistice, computaţionale, dar şi de modelare, data mining şi de previziune privind evenimentele curente şi istorice pentru a face previziuni referitoare la evenimente din viitor ce vor afecta afacerile unei organizaţii economice.

În afaceri, metode şi modele specifice exploatează tipare ce apar în analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor previzionate. Modelele de afaceri studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determină afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului asociat unui anumit set de condiţii, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte.

Analiza afacerii se utilizează în domeniul managerial, financiar, în serviciile bancare, asigurări, telecomunicaţii, vânzări, turism, sănătate şi, de fapt, în orice domenii în care se desfăşoară procese de afaceri.

Tipurile de profesii disponibile absolvenţilor acestui program de masterat includ, printre altele: Analist de afaceri pentru companii de top; Analist de afaceri în IT; Analist Bancar şi Financiar; Analist al Pieţelor Financiare; Analist de Marketing; Expert Analist în elaborarea Modelelor de Afaceri ; Analist al Strategiei de Afaceri; Analist de date pentru afaceri; Consultant de Afaceri şi Management etc.

Ce voi face ca analist de afaceri

Dat fiind faptul că sfera de cuprindere a analizei afacerilor este deosebit de vastă, există deja o tendinţă de specializare a analiştilor într-una dintre următoarele trei tipuri de activităţi principale, ce formează obiectul analizei de afaceri; rolul cel mai important al analiştilor de afaceri este de a identifica nevoile şi de a furniza soluţii pentru probleme de afaceri, având unul dintre următoarele roluri:

Analist de afaceri al companiei: este cel mai frecvent întâlnit rol,asumat de un analist cu pregătire generală care consideră afacerile companiilor şi întreprinderilor drept procese care se desfăşoară în vederea creşterii profitabilităţii acestora, prin utilizarea eficientă a fiecărui tip de resursă disponibilă. 

Strategist de afaceri: Companiile trebuie să se concentreze asupra problemelor de strategie în mod mai mult sau mai puţin continuu în mediul de afaceri modern. Analiştii de afaceri, ca o soluţie pentru această nevoie, au aptitudinile necesare pentru a analiza profilul strategic al organizaţiei şi al mediului în care îşi desfăşoară activitatea, sfătuind conducerea cu privire la politici potrivite dar şi la efectele deciziilor legate de politica firmei.

Arhitect de întreprindere: Companiile pot avea nevoie să recurgă la schimbări pentru a rezolva problemele identificate de analiştii strategici, menţionaţi mai sus. Analiştii de afaceri contribuie la acest proces prin analizarea obiectivelor, proceselor şi resurselor, dar şi prin sugerarea unor modalităţi prin care se pot realiza reproiectări (Business Process Reengineering) sau îmbunătăţiri (Business Process Improvement). Trei elemente sunt esenţiale acestui aspect al analizei de afaceri: reproiectarea proceselor esenţiale de afaceri; aplicarea tehnologiilor ce permit susţinerea unor noi procese esenţiale; şi managementul schimbărilor la nivel organizaţional.

Analist de sisteme IT: Există o nevoie pentru a alinia Dezvoltarea IT cu sistemele aflate în derulare în cadrul companiilor. O problemă importantă în afaceri este reprezentată de modalitatea de a rentabiliza investiţiile în IT, care sunt de regulă extrem de costisitoare şi de importantă critică. Departamentele IT, fiind conştiente de această problemă, folosesc analişti de afaceri pentru a înţelege mai bine şi pentru a defini cerinţele pentru sistemele lor de IT. 

SPRIJINIT DE

 

 

http://romania.iiba.org/